977-1-4700575, 9841178197 (President)

21st VITOF day & AGM notice.

आदरर्णीय सदस्य महानुभावहरु,
गाउ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च–नेपाल

विषयस् एक्काइसौा वार्षिक साधारण सभा तथा साधारण सदस्यता नविकरण सम्बन्धमा ।
महोदय,
यस गाउ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च–नेपाल (VITOF-Nepal) को कार्यकारिणी समितिको २०७४ साल असार ८ गतेका दिन बसेको १८ औं नियमित वैठकद्धारा एक्काइसौा गाउा पर्यटन दिवस तथा वार्षिक साधारण सभा यहि आउादो व्गथि घज्ञक्त द्दण्ज्ञठ (श्रावण १६ २०७४) का दिन हुने निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहान्छु । साथै साधारण सदस्य हुनका लागी यहि श्रावण १० गतेसम्म सदस्यता लिएका र नविकरण हुन बााकी सदस्यहरुले सोहि दिनभित्र नविकरण भइसक्नु पर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै साधारण सभामा भाग लिनका लागी सदस्यता शुल्क तथा हालसम्मको वााकी बक्यौता चुक्ता हुनु साथै सदस्यता नविकरण गर्नुहुन सबै सदस्य महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्दछु । साथै साथै मेम्बर डिरेक्टरीमा भएका यहााहरुको सम्पूर्ण कम्पनिको विवरण पुन: रुजु गर्नु पर्ने भएकोले निम्न लिखित ढााचामा आफ्नो कम्पनिको विवरण पठाउनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।

बासुदेव पाण्डे
महासचिव
गाउा पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल  (VITOF-Nepal)