977-1-4700575, 9841178197 (President)

Mission Bearers

P. Shrestha

S. B. Pradhanang

Prof. Dr. S.B Paudel

Prof. Dr. S. Dhakal

Prof. Dr. Prem Sharma

Prof. G. N. Sharma

Prof. Dr. C. M. Paudel

Mr. Yagya……Thapa

S. R. Pathak

M. L. T. Thanet

C. B. Grg

D. B. Limbu

B. R. Bhandari

S. Lamichhane

B. B… K. c

Megh B. Aale

Sambhu Pokharel

Madhav Pradhan

Dr. G. Tuladhar

R. J. Pande

A. Baral

M. Lamichhane